Työnantajamielikuva konsultointi
Jokaisella yrityksellä on brändi, rakennettiinpa sitä aktiivisesti tai ei. Älä jätä työnantajamielikuvaa spekulaation varaan – Houkuttele parhaat IT-osaajat taloon minimaalisin ponnistuksin ja nauti korkean työntekijäpidon tuloksista valjastamalla työnantajabrändisi voima. Tuemme yritysten orgaanista kasvua kehittämällä työntekijäkokemusta ja työntantajabrändiä kestävillä ratkaisuilla.
Yhteys

Ratkaisut työnantajamielikuvatyön haasteisiin

Kisa IT-osaajista kovenee kovenemistaan. Houkutellakseen ja pitääkseen parhaat tekijät talossa, yritys tarvitsee vahvan työnantajabrändin.

Työnantajamielikuvatyöllä vaikutetaan siihen, millaisena työnanatajana nykyiset ja tulevaisuuden työntekijät näkevät yrityksenne ja kuinka yritystänne markkinoidaan potentiaalisille työntekijöille. Työnantajamielikuva on monitahoinen funktio, joka sisältää sekä kokemusperäisiä että viestinnällisiä elementtejä, joita yrityksen johdon strategiset päätökset, Talent Acquisition – ja HR -aktiviteetit sekä viestintä muovaavat. Talented tarjoaa ratkaisut työnantajamielikuvatyön haasteisiin.

Tuntematon työnantaja

Jos IT-osaajat eivät miellä yritystä digitaaliseksi työnantajaksi, yritystä ei ole olemassa potentiaalisille työntekijöille. Autamme puhuttelemaan kohderyhmäänne ja tavoittamaan heidät oikeissa kanavissa tehokkaasti suunnitelmallisen rekrytointimarkkinoinnin ja työnantajamielikuvatyön viestinnällisin keinoin.

 • Urasivut
 • Sisällöntuotanto
 • Kampanjat

Millaisia kustannuksia heikko tunnettuus aiheuttaa yritykselle ja miten hyvä tunnettuus edesauttaa rekrytointia? Lataa opas jättämällä sähköpostisi.

Heikot erottautumistekijät ja tarjooma

Työntekijät valitsevat työnantajansa yhä useammin yksilöllisten tarpeiden, elämäntilanteen ja kiinnostuksen kohteiden pohjalta. Mitä paremmin työnantaja onnistuu erottautumaan tarjoomallaan ja määrittelemään millaisia työntekijöitä se tavoittelee ja mitä tarjottavaa sillä on työntekijöilleen, sitä paremmin se houkuttelee oikeanlaisia tekijöitä. Autamme kehittämään sekä kulttuurista että etutarjoomaa, jotta voitte vastata kohderyhmänne yksilöllisiin tarpeisiin.

 • Tilannekartoitus
 • Persoonat
 • Vetovoimatekijät
 • Kilpailijakartoitus

Jos yritys ei pysty erottautumaan kilpailijoistaan, miten rekrytoinnin käy? Entä miten huolellisesti määritelty työnantajalupaus auttaa erottautumisessa? Lataa opas jättämällä sähköpostisi.

Korvausrekrytoinnit

Jos uudet rekrytoinnit kasvattavat tiimiä vain hetkellisesti, investointi työntekijöiden onnellisuuteen tuottaa enemmän tuloksia kuin rekrytointivolyymin lisääminen. Talented antaa kolmennen osapuolen näkemyksen nykytilanteesta ja tarjoaa ehdotukset korjaustoimenpiteistä.

 • Työntekijäkokemuksen kartoitus
 • Mittarit

Korvausrekrytoinnit aiheuttavat yritykselle huomattavia kustannuksia. Oppaassamme kerromme, miten voit parantaa työntekijäkokemusta ja sitä kautta työntekijäpitoa.

Uusi yritys

Työnantajamielikuvan kehittäminen ensimetreiltä lähtien antaa hyvän perustan tehokkaalle rekrytoinnille ja kasvulle. Autamme matkansa alussa olevia yrityksiä luomaan työnantajabrändin suuntaviivat sekä suunnittelemaan ja toteuttamaan markkinointiaktiviteetit yrityksen resurssien mukaan.

 • Kilpailija-analyysi
 • Kohderyhmät
 • Employer Value Proposition
 • MarCom suunnitelma
How to win the talent competition -opas startupeille

Lue IT-alan osaajamarkkinan nykytilasta, startupien yleisimmistä haasteista digitiimejä rakentaessa ja mitä kaikkea ottaa huomioon, jotta työnantajamielikuvatyössä ja rekrytoinnissa päästään hyvään vauhtiin alusta lähtien. Lataa ilmainen oppaamme jättämällä sähköpostiosoitteesi.

Negatiivinen työnantajamielikuva

Mainehaitat hidastavat rekrytointeja merkittävästi. Autamme parantamaan työnantajaimagoa viestimällä yrityksellenne myönteisin viestikärjin sekä kehittämällä työntekijäkokemusta.

 • Tilannekartoitus
 • Talent journey mapping
 • Työntekijäkokemus

Lue oppaastamme lisää vahingoittuneen työnantajamielikuvan tuomista kustannuksista ja haasteista, sekä miten vahva työnantajabrändi ruokkii itse itseään ja houkuttelee parhaat osaajat taloon minimaalisin ponnistuksin. 

Näin konsultointi toimii

Tutustutaan

Ennen yhteistyön aloittamista tutustumme mielellämme yrityksenne nykytilaan ja tulevaisuuden tavoitteisiin. Näin pääsemme heti alkuun samalle sivulle.

Etenemissuunnitelma

Kun tunnemme nyky- ja tavoitetilan, osaamme asettaa tavoitteet ja valita oikeat työkalut.

Hinnoittelu ja sopimus

Sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen konsulttimme on valmis hyppäämään tiimiinne! Konsultoinnin hinnoittelu on aika ja materia perusteinen, tuntihinta riippuu projektin pituudesta, laajuudesta ja vaativuudesta.

Kysyttävää?