Hinnoittelu
Valitse kilpailukykyisistä hinnoittelumalleistamme teille sopivin; kertamaksu tai riskittömämpi kuukausimaksu. Freelancer konsulttien hinnat ovat aina tapauskohtaisesti sovittavissa.

Hinnoittelu

Kertamaksu
20 % vuosipalkasta
Kertamaksu / Perinteinen malli
Freelancer konsultit
Tuntihinta neuvoteltavissa
Aika- ja materiaaliperusteinen laskutus sovitun tuntihinnan mukaan / Laskutetaan kuukausittain

Hinnoittelun esimerkkejä

Esimerkki 1.

Etukäteismaksu 20 % vuosipalkasta

Tekijän kuukausipalkka on 5000 e.
Vuosipalkka on 5000 e * 13 = 65 000 e.
Talentedin palkkio on 20% * 65 000 e = 13 000 e + alv

 

Esimerkki 2.

2 % vuosipalkasta kuukausittain

Tekijän kuukausipalkka on 5000 e.
Vuosipalkka on 5000 e * 13 = 65 000 e.
Kuukausittainen maksu on 2% * 65 000= 1300 e + alv.
Vuoden kokonaiskustannus on 15 600 e + alv

Example 3.

Freelancer konsultti, Talentedin provisio ja tekijän tuntihinta neuvoteltavissa

Tekijän tuntihinta on 80 e
Talentedin provisio on 15%
Asiakkaalta laskutettava tuntihinta on 115% *80= 92 e
Tekijä työskenteli 160 tuntia tammikuussa
Talented laskuttaa asiakkaalta tammikuulta 160* 92= 14720 e + vat

*tässä esimerkissä käytetyt numerot ovat suuntaa antavia