Työnantajamielikuvatyön haasteet
Kisa IT-osaajista kovenee kovenemistaan. Houkutellakseen ja pitääkseen parhaat tekijät talossa, yritys tarvitsee vahvan työnantajabrändin. Kuten liiketoimintaa, myös työnantajamielikuvaa pitää kehittää. Täällä voit tutustua työnantajamielikuvatyön yleisimpiin haasteisiin ja miten Talented voisi auttaa teitä haasteiden taklaamisessa ja kehitystyössä.
Ota yhteyttä

Tuntematon työnantaja

Jos IT-osaajat eivät miellä yritystä digitaaliseksi työnantajaksi, yritystä ei ole olemassa potentiaalisille työntekijöille. Autamme puhuttelemaan kohderyhmäänne ja tavoittamaan heidät oikeissa kanavissa tehokkaasti suunnitelmallisen rekrytointimarkkinoinnin ja työnantajamielikuvatyön viestinnällisin keinoin.

 • Urasivut
 • Sisällöntuotanto
 • Kampanjat

Millaisia kustannuksia heikko tunnettuus aiheuttaa yritykselle ja miten hyvä tunnettuus edesauttaa rekrytointia? Lataa opas jättämällä sähköpostisi.

Heikot erottautumistekijät ja tarjooma

Työntekijät valitsevat työnantajansa yhä useammin yksilöllisten tarpeiden, elämäntilanteen ja kiinnostuksen kohteiden pohjalta. Mitä paremmin työnantaja onnistuu erottautumaan tarjoomallaan ja määrittelemään millaisia työntekijöitä se tavoittelee ja mitä tarjottavaa sillä on työntekijöilleen, sitä paremmin se houkuttelee oikeanlaisia tekijöitä. Autamme kehittämään sekä kulttuurista että etutarjoomaa, jotta voitte vastata kohderyhmänne yksilöllisiin tarpeisiin.

 • Tilannekartoitus
 • Persoonat
 • Vetovoimatekijät
 • Kilpailijakartoitus

Jos yritys ei pysty erottautumaan kilpailijoistaan, miten rekrytoinnin käy? Entä miten huolellisesti määritelty työnantajalupaus auttaa erottautumisessa? Lataa opas jättämällä sähköpostisi.

Korvausrekrytoinnit

Jos uudet rekrytoinnit kasvattavat tiimiä vain hetkellisesti, investointi työntekijöiden onnellisuuteen tuottaa enemmän tuloksia kuin rekrytointivolyymin lisääminen. Talented antaa kolmennen osapuolen näkemyksen nykytilanteesta ja tarjoaa ehdotukset korjaustoimenpiteistä.

 • Työntekijäkokemuksen kartoitus
 • Mittarit

Korvausrekrytoinnit aiheuttavat yritykselle huomattavia kustannuksia. Oppaassamme kerromme, miten voit parantaa työntekijäkokemusta ja sitä kautta työntekijäpitoa.

Uusi yritys

Työnantajamielikuvan kehittäminen ensimetreiltä lähtien antaa hyvän perustan tehokkaalle rekrytoinnille ja kasvulle. Autamme matkansa alussa olevia yrityksiä luomaan työnantajabrändin suuntaviivat sekä suunnittelemaan ja toteuttamaan markkinointiaktiviteetit yrityksen resurssien mukaan.

 • Kilpailija-analyysi
 • Kohderyhmät
 • Employer Value Proposition
 • MarCom suunnitelma
How to win the talent competition -opas startupeille

Lue IT-alan osaajamarkkinan nykytilasta, startupien yleisimmistä haasteista digitiimejä rakentaessa ja mitä kaikkea ottaa huomioon, jotta työnantajamielikuvatyössä ja rekrytoinnissa päästään hyvään vauhtiin alusta lähtien. Lataa ilmainen oppaamme jättämällä sähköpostiosoitteesi.

Negatiivinen työnantajamielikuva

Mainehaitat hidastavat rekrytointeja merkittävästi. Autamme parantamaan työnantajaimagoa viestimällä yrityksellenne myönteisin viestikärjin sekä kehittämällä työntekijäkokemusta.

 • Tilannekartoitus
 • Talent journey mapping
 • Työntekijäkokemus

Lue oppaastamme lisää vahingoittuneen työnantajamielikuvan tuomista kustannuksista ja haasteista, sekä miten vahva työnantajabrändi ruokkii itse itseään ja houkuttelee parhaat osaajat taloon minimaalisin ponnistuksin. 

Kerro meille, kuinka voisimme auttaa!