fi en

Ohjelmistokehittäjien palkkataso Suomessa 2022

27 tammi 2022 by Maria Kotaniemi

Edit: Lue täällä, miltä näyttää vuoden 2023 palkkataso.

Vuotta 2021 leimasi vahvasti se, että ohjelmistokehittäjät vaihtoivat herkästi työpaikkaa. Suuri vaihtuvuus selittyy osittain sillä, että koronapandemiasta johtuneen etätyöskentelyn myötä sosiaaliset siteet työnantajaan ja työyhteisöön löyhentyivät ja työntekijöille oli henkisesti helpompaa vaihtaa työpaikkaa. Kun poissuljetaan pandemia ja sen erilaiset vaikutukset, yksi yleisimmistä syistä kautta aikain on ollut halu nostaa palkkatasoa. Työpaikan vaihtaminen on nimittäin helpoin tapa nostaa omaa palkkaa.

Ohjelmistokehittäjien palkat nousivat vuonna 2021. Tekijät ovat olleet hyvin hereillä neuvotteluvoimastaan kuumassa markkinassa, jossa kaikki haluavat palkata kokeneen ohjelmistokehittäjän, ja moni konsulttitalo kertoikin vuoden 2021 osavuosikatsauksessaan painivansa palkkatason nousupaineiden kanssa. Miltä sitten näyttää vuoden 2022 ohjelmistokehittäjien palkkataso Suomessa?

Talented on reilun viiden vuoden elinikänsä aikana tavannut tuhansia ohjelmistokehittäjiä ja keskustellut käytännössä jokaisen kanssa palkasta. Tavatuista kehittäjistä suurin osa on työskennellyt Suomen arvostetuimmissa työpaikoissa senior kehittäjän roolissa. Samaan aikaan toisella puolen pöytää olemme keskustelleet satojen IT-alan työnantajien kanssa, aina startupeista pörssiyhtiöihin. Keskustelut pöydän molemmin puolin pitävät meidät kartalla ohjelmistokehittäjien palkkatasosta ja -toiveista.

Miten palkka määräytyy?

Palkka on maksu henkilön tekemästä työstä ja sen tuottamasta arvosta yritykselle. Toisin sanoen palkka on aina perusteltavissa.

Konsulttitalot

Ohjelmistokonsultointiyritykset vuokraavat työntekijöitään asiakkaiden projekteihin, saaden projekteihin käytetyistä tunneista korvausta. Näitä projekteja tekeville konsulteille maksetaan luonnollisesti palkkaa, ja siinä konsulttien laskutus on keskeisessä asemassa. Kokeneen kehittäjän tuntihinta liikkuu 100 euron molemmilla puolilla, erityisosaajan tuntihinta jopa lähemmäs 200 eurossa.

Esimerkiksi 5 000 euroa kuukaudessa tienaavalle kehittäjälle palkka sivukuluineen tarkoittaisi n. 6500 euron kustannusta yhtiölle (bruttopalkka * 1,3, mikä sisältää karkeasti henkilön palkanmaksuun liittyvät kustannukset). Tähän lisätään vielä operatiiviset ja hallinnolliset kustannukset, toimitiloista myyntiin, mikä lisää merkittävästi kustannuksia. Etenkin yrityksissä, joissa puitteet työntekoon ovat huippuluokkaa, on tämä osa kustannuksista verrattain korkea. Konsulttina sitä kuitenkin työskentelee pääosin asiakkaalla, mikä voi sapettaa, kun joutuu silti osaltaan kustantamaan työnantajan huvitukset toimistolla, jossa ei useinkaan ehdi viettää aikaa.

Tuotetalot

Tuotetalot eli yritykset, jotka rakentavat omia tuotteitaan ja myyvät näitä, ovat teoriassa ainoa ympäristö, missä korkean palkan saanti on mahdollista. Tuotetaloissa kehittäjien rakentama tuote levitetään ja myydään pitkin maailmaa, joten saatu rahallinen hyöty voi olla paikoittain todella merkittävää. Kuitenkin ohjelmistokehittäjien palkat ovat näissä useimmiten kiinteät, eikä niinkään sidottu yrityksen liiketoiminnan menestymiseen.

Ohjelmistokehittäjien palkkataso Suomessa

Karkea haarukka kokeneiden ohjelmistokehittäjien bruttopalkaksi on 4800 – 6000 € kuukaudessa. Haarukan yläpäässä työtehtäviin kuuluu monesti vastuuta joko suunnittelun, myynnin tai tiimin johtamisen osalta. Keskimääräistä suurempaa palkkaa voivat saada myös ohjelmistokehittäjät, joilla on niche-osaamista, tai joiden rahapalkka perustuu osittain tulospalkkaukseen.

Tulospalkkauksella tarkoitetaan mallia, jossa osa palkasta sidotaan suoritettuun työhön, esimerkiksi työntekijän henkilökohtaiseen kuukausilaskutukseen asiakkaalta. Korkeammalla tuntihinnalla myydyt projektit tuottavat lisää euroja paitsi yritykselle, mutta hyödyttävät suoraan myös työntekijää suurempana kuukausipalkkana. Jos taas työntekijä on paljon poissa töistä tai asiakkaat eivät ole valmiita maksamaan hänen osaamisestaan, tulospalkkaus näkyy keskimääräistä pienempänä palkkasummana.

Omaa palkkatasoaan voi kasvattaa esimerkiksi harrastuneisuuden kautta hankitulla erityisosaamisella, opettelemalla uutta, pyrkimällä senior tai lead rooliin, tai vaihtamalla työpaikkaa.

Esimerkkejä eri tulospalkkamalleista suomalaisissa IT-yrityksissä

Kiinteä 3500 €/kk + 10 % henkilökohtaisesta laskutuksesta
3500 € + 95 €/h * 150h * 10 % = 4925 €
3500 € + 110 €/h * 150 h * 10 % = 5150 €

Kiinteä 3000 €/kk + 10-20 % henkilökohtaisesta laskutuksesta
3000 € + 95 €/h * 150 h * 10 % = 4425 €
3000 € + 110 €/h * 150 h * 20 % = 6300 €

Tulospalkkauksessa työntekijän kokemus ja osaaminen vaikuttavat suuresti palkkaan. Asiakkaat ovat yleensä valmiita maksamaan enemmän kokeneista ohjelmistokehittäjistä ja niche-osaamisesta. Kokeneemmilla työntekijöillä osuus laskutuksesta on yleensä suurempi.

Peruspalkkojen suurudet suomalaisissa IT-yrityksissä

Perinteisemmän palkkauksen osalta työntekijän ansaitsema rahasumma korreloi suoraan yritykselle tuotetun hyödyn kanssa. Kokemattomammat ohjelmistokehittäjät tienaavat vähemmän ja suunnitteluvastuussa olevat henkilöt selkeästi enemmän. Karkeasti ottaen olemme havainneet seuraavat palkkahaitarit kokemustasoittain:

Junior Developer: 3000 – 4000 €
Developer: 3800 – 5000 €
Senior Developer: 4800 – 6000 €
Arkkitehti/Lead Developer:  5700 – 7500 €

Pääkaupunkiseudun ulkopuolella palkkataso on muutaman satasen alhaisempi. Jos nykyinen palkkatasosi kuitenkin jää selkeästi näiden haitareiden alapuolelle, voi olla aiheellista ottaa asia puheeksi yrityksessä tai etsiä uusi työpaikka.

Pelkästä rahapalkkiosta puhuminen harhaanjohtavaa

Ohjelmistokehittäjien rekrytointi on haastavampaa kuin koskaan, ja yritykset ovatkin ottaneet käyttöön erilaisia keinoja houkutellakseen tekijöitä – ja pitääkseen heidät talossa. Esimerkiksi henkilöstöanti sitouttamisen ja palkitsemisen keinona on yleistynyt.  Henkilöstöannin lisäksi erilaisten lisien ja bonusten maksaminen etukäteen, jotta palkkasummaa saadaan suuremmaksi ja houkuttelevammaksi aloittajille, on yleistynyt. Myös Piilaaksossa arkipäivää olevat mojovat allekirjoitusbonukset ovat rantautuneet Suomeen.

Suomessa korkea verotusaste tasoittaa tehokkaasti suurempien rahapalkkojen tuomaa hyötyä. Pelkästä rahapalkkiosta puhuminen onkin harhaanjohtavaa etenkin arvostetuimpien työnantajien osalta, sillä monet näistä yrityksistä tarjoavat työntekijöilleen paljon erilaisia rahanarvoisia etuja. Kehittäjien kanssa käymissämme keskusteluissa pyrimmekin palkan sijaan keskittymään unelmiin ja urakehitystoiveisiin, ja sitä kautta löytämään heille kaikista sopivimman ja viihtyisimmän työpaikan.

 


Talented yhdistää senior-tason ohjelmistoalan ammattilaiset houkuttelevimpien teknologiayritysten työmahdollisuuksien kanssa. Lisäksi autamme yrityksiä houkuttelemaan, rekrytoimaan ja pitämään parhaat ohjelmistoalan ammattilaiset.

Miten IT-konsultointi­bisneksellä menee? Tilaa Witted Insights!

Witted Insights on kuukausittainen katsaus Pohjoismaiden IT-konsultointi­bisneksen markkina­tilanteeseen. Tilaa uutiskirje niin tiedät, miten alan yrityksillä menee.

Jättämällä sähköpostiosoitteesi hyväksyt vastaanottavasi kuukausittaisen uutiskirjeen Wittedin tietosuojaselosteen mukaisesti.