VR

19 marras, 2021
Referenssit

Talentedilla ymmärrettiin hyvin nopeasti VR:n tarve ja autettiin jalostamaan sitä eteenpäin. Konsultointiprosessi ei ollut irrallinen, vaan kiinteä osa tekemistämme ja uuden yrityskulttuurin luomista.

Antti Kleemola, CDO, VR Group
VR

Talented tukena VR:n IT-rekrytoinnin ja työnantajamielikuvan kehittämisessä

Kun Valtion Rautateille tarvitaan uusi lead-tason kehittäjä, paljonko hakemuksia saapuu avoimeen työpaikkaan? Vielä reilu vuosi sitten niitä ei saapunut juurikaan. VR-yhtiön historia on kyllä pitkä ja tunnettuus erittäin vankka, mutta IT-alan tekijöiden keskuudessa VR ei tule mieleen, kun mietitään potentiaalisia työnantajia.

VR:n IT-rekrytointien tarve on kuitenkin vuosi vuodelta kasvanut. Tekniset palvelut ja alustat nousevat yhä suurempaan rooliin rautateidenkin päivittäisessä toiminnassa. Koska IT-rekrytointeja oli VR:n matkan varrella tehty vähän, otti VR Talentedilta rekrytoinnin tueksi inhouse-konsultin, joka asettui osaksi VR:n rekrytointitiimiä auttamaan nimenomaan teknisten ammattilaisten rekrytoinnissa.

Aluksi hoidetaan kriittiset rekrytointitarpeet

Talentedin konsultti starttasi VR:llä osa-aikaisesti alkaen toteuttaa kriittisimpiä rekrytointeja. Kaksi lead-tason devaajaa täytyi saada rekrytoitua ripeällä aikataululla. Projekti alkoi VR:n tekkitiimiin ja sen kulttuuriin tutustumisella, mistä syntyi käsitys tiimin osaamisesta, persoonista ja dynamiikasta.

Tiimin ja yhtiön perusteellisen tuntemisen myötä muodostui tarina, jonka avulla lead-tason osaajien kontaktointi aloitettiin. Kontaktoinneissa on osattava kertoa, mitä voimme tarjota, millaisen tiimin osaksi pääset, millaista työ on, mihin pääset vaikuttamaan ja kuinka monen ihmisen arkea voit helpottaa rakentamalla huippuluokan teknisiä ratkaisuja.

Talentedin rekrytointikonsultin roolissa painottuivat prosessin alkupään toimet, kuten työpaikkojen sissimarkkinointi kehittäjäyhteisöissä, potentiaalisten osaajien etsintä ja kontaktointi. VR:n työntekijöillä oli puolestaan vahva ote haastatteluissa ja sopimusneuvotteluissa. Konsultti myös sparrasi VR:n työntekijöitä haastatteluiden kanssa ja piti huolen siitä, että rekrytointiprosessit sujuivat jouhevasti.

Rekrytointiavusta oman rekrytointifunktion kehittämiseen

VR:n tarve ei ollut pelkästään täyttää kriittiset positiot sopivilla tekijöillä, vaan kehittää yhtiön kykyä jatkossakin tehdä modernia IT-rekrytointia. Siksi projektin edetessä toiseksi painopisteeksi vakiintui rekrytointien lisäksi oman modernin IT-rekrytointifunktion kehittäminen VR:lle.

”Talentedilla ymmärrettiin hyvin nopeasti VR:n tarve ja autettiin meitä jalostamaan sitä tarvetta eteenpäin”, toteaa VR Groupin CDO, Antti Kleemola.

Rekrytointiprosessien terävöittämisen lisäksi Talentedin rekrykonsultti auttoi vahvistamaan kontaktointiosaamista ja luomaan teknisille rekrytoinneille oman rekrytointisivuston. IT-rekrytiimi kartoitti myös yhdessä Talentedin konsultin kanssa, mitkä rekrytointikanavat toimivat kohderyhmissä ja mitkä eivät.

Kaikessa tekemisessä tähdättiin siihen, että VR miellettäisiin osaajien keskuudessa hyväksi IT-alan työnantajaksi. Siksi rekrytointien näkyvyyttä parannettiin niin sisäisesti kuin ulkoisestikin.

”Konsultointiprosessi ei ollut irrallinen, vaan kiinteä osa tekemistämme ja uuden yrityskulttuurin luomista”, Kleemola kiittää.

Miten kävi?

Kaikkiaan Talentedin rekrytointikonsultti oli mukana yli 20 rekrytoinnissa. Osassa rekrytoinneista konsultin rooli oli hoitaa koko prosessi alusta loppuun saakka, osassa se oli puolestaan neuvoa antava. Vuoden mittaisen konsultoinnin tuloksena VR:n teknisten rekrytointien näkyvyys parani niin sisäisesti kuin ulkoisesti.

Samalla yrityksen profiili ja tunnettuus IT-työnantajana nousi. Projektin aikana organisaation omaa IT-rekrytointitekemistä kehitettiin sille tasolle, ettei ulkopuolista apua enää tarvittu päivittäisessä rekrytointityössä.