Meru Health

19 marras, 2021
Referenssit

Saimme yhden kuukauden aikana rekrytoitua kaksi seniorikehittäjää ja yhden erittäin kokeneen designerin, että ei tästä oikein parantaa voi.

Albert Nazander, CTO & Co-founder, Meru Health
Meru Health

Meru Health rekrytoi ensimmäiset ohjelmistokehittäjät Talentedin avulla

Meru Health on piilaaksossa marinoitu teknologia-startup, jonka tavoitteena on luoda täysin uudenlainen hoitomuoto mielenterveysongelmiin, joka mahdollistaa paremmat hoitotulokset sekä nopean pääsyn hoidon pariin. Merun tekkitiimin ovat muodostaneet CTO ja kaksi kehittäjää, jotka ovat kolmestaan olleet vastuussa palvelun teknisestä puolesta.

Nopean kasvun ja kansainvälisen maineen myötä Merulle tuli keväällä 2020 tarve rekrytoida tiimiinsä uusia ohjelmistokehittäjiä. Kasvavalle yritykselle ensimmäisten rekrytointien merkitys on valtavan suuri.

”Ensimmäisillä rekrytoinneilla on iso vaikutus siihen kulttuuriin, mikä meidän devaajatiimiin muodostuu. Meille oli elintärkeää, että tiimin osaaminen ja toiminta lähtisi alusta alkaen oikeaan suuntaan”, kertoo Meru Heathin CTO ja co-founder Albert Nazander.

Rekrytointien rima oli siis nostettu varsin korkealle, ei vain teknisen osaamisen vaan myös tiimiin sopivuuden näkökulmasta. Koska panokset olivat kovat, tarve kiireinen ja vaatimustaso korkea, päätti Meru vahvistaa rekrytiimiään Talentedin in-house rekrykonsultilla.

Näkökulman vaihdoksella omien verkostojen kimppuun

Meru kaipasi apua etenkin kovatasoisten kandien löytämiseen, sillä saapuneiden hakemusten taso ei ollut toivotulla tasolla. Myös omat verkostot oli jo kahlattu läpi ja niistä ei uskottu löytyvän ratkaisua. ”Ajattelimme, että kyllä me meidän omat verkostot tunnetaan ja jos siellä olisi kultajyviä, niin kyllä me oltaisiin ne jo löydetty”, Nazander toteaa.

Mutta toisin kävi. Talentedin konsultti opetti Merun tiimin tarkastelemaan rekrytointia uudesta näkökulmasta ja käymään verkostot läpi vielä uudelleen. ”Me opittiin kiinnittämään enemmän huomiota potentiaalisen kandidaatin toiveisiin ja haaveisiin. Se auttoi meitä selvittämään paremmin, kuka sopisi meille ja kuka ei. Vaikka ei sitä aluksi uskottukaan, niin lopulta parhaat kandit löytyivät juuri sieltä – meidän omista verkostoista”, Nazander toteaa yllättyneenä.

Näkökulman vaihdos auttoi myös haastatteluissa ja lopulta oikeiden tekijöiden palkkauksessa

”Opimme kysymään sellaisia kysymyksiä, mitkä ei ole meille luontaisia ja joita emme olisi hoksanneet kysyä, jos olisimme tehneet tätä yksin. Näiden kysymysten avulla saimme nopeammin selville, että vastaako meidän tarjonta kandin toiveisiin. Kandit kiinnostuivat Merusta enemmän, kun huomasivat, että Meru edustaa myös heille tärkeitä asioita. Aiomme ehdottomasti hyödyntää näitä näkökulmia myös tulevissa työhaastatteluissa!”

Kolme kovaa osaajaa kuukaudessa

Talentedin konsultille annettiin selkeärajainen ja tiukka tavoite: kahdessa kuukaudessa piti saada rekrytoitua kaksi kovatasoista kehittäjää. Meru antoi Talentedille myös täysin vapaat kädet lähteä toteuttamaan projektia.

Etenkin yrityksen ensimmäisissä rekrytoinneissa työnantajamielikuva ei ole kandien keskuudessa vielä erityisen vahva. Siksi projektissa kiinnitettiin erityisen paljon huomiota esimerkiksi yhteisöviestintään ja Talentedin konsultti sparrasi Merun tiimiä muun muassa markkinointiviestien tone-of-voiceen liittyen. Konsultilla on iso vastuu, mutta myös mahdollisuus, vahvistaa rekrytointitoimenpiteillä koko yrityksen brändiä.

Projekti toteutettiin korona-aikaan ja töitä tehtiin etäältä, mutta se ei rekrytointitahtia eikä yhteistyötä haitannut. ”Työskentely oli sellaista, kuin konsultti olisi kuulunut meidän tiimiin – helppoa, oma-aloitteista ja tehokasta. Saimme yhden kuukauden aikana rekrytoitua kaksi seniorikehittäjää ja yhden erittäin kokeneen designerin, että ei tästä enää oikein mitenkään parantaa voi”, Nazander naurahtaa.

”Talentedin konsultti onnistui loistavasti löytämään sellaiset kandidaatit, jotka olivat meille täydellisiä osumia. Nyt meillä on todella timanttinen tiimi, jonka kanssa on innostavaa lähteä tekemään töitä.”