WordPress- ja WooCommerce-asiantuntija

Kesto: 6kk, mahdollisuus jatkolle
Allokaatio: Sovittavissa, aluksi osa-aikainen ja tarpeiden kasvaessa mahdollisuus kokoaikaisuuteen.
Sijainti: Helsinki

Päätehtäväsi on kehittää verkkosivuja WP-alustalla ja verkkokauppoja WooCommercella sekä laajentaa näitä asiakkaamme toivomilla lisätoiminallisuuksilla.
* Projektityöskentely: kehitystyö, optimointi ja ongelmanratkaisu WordPress- ja WooCommerce-alustoilla
* Ylläpitotehtävät, kuten kuukausittaiset WP-päivitykset
* Tukipyynnöt ja muut päivitysluonteisten tehtävät
* Asiakaspalvelu ja projektinvetovastuu
* WooCommercen ja WordPress kehityksen seuraaminen

Tekijältä odotetaan osaamista WordPress-ekosysteemin toiminnasta, teemojen rakentamisesta, syvällisempää tuntemusta WP- ja WooCommerce-prosesseista sekä kokemusta lisäosien kehittämisestä/muokkaamisesta.
Asiakaspalveluhenkisyys ja kyky ymmärtää asiakkaan näkökulmaa ja tunnistaa asiakkaan tarpeita ovat työssä olennaisia.

Tekijältä odotetaan:
* Vähintään kahden vuoden kokemusta ammattimaisesta WordPress- ja WooCommerce-kehitystyöstä
* Perustuntemusta keskeisimpien WordPress-lisäosista, kuten ACF ja WPML
* Yleisellä tasolla hyvää PHP/HTML/CSS/JavaScript/MySQL -osaamista
* Perusymmärrystä versionhallinnasta ja paikallisten kehitysympäristöjen käytöstä
* Debuggaustaitoja ja ongelmanratkaisukykyä
* Vähintään perustason palvelinosaamista: SSH yyleisimmät komentorivityökalut jne.
* Hyviä vuorovaikutus- ja tiimityöskentelytaitoja
* Oma-aloitteisuutta
* Järjestelmällistä otetta

Lisäksi plussaa on:
* Muiden ohjelmointikielten osaamista
* SEO-osaaminen
* Ymmärrys konversio-optimoinnista
* Laajempi palvelinosaaminen
* Laajempi ymmärrys tietoturvasta ja sen implementoinnista WP-/WooCommerce ympäristöissä
* Kokemus suorituskykyoptimoinnista