videreutvikling av software, og vedlikehold av videoplattformer

Vår kunde er et lite selskap etablert i 2013, som utvikler og leverer videoplattformer og kunnskapsfilm. Vårt fokus er profesjonelle fagmiljøer. Vi har hatt samarbeid med Innovasjon Norge og Forskningsrådet helt siden starten, om utvikling av en egen videoplattform rettet mot fagmiljøer. De siste 2 årene har vi tatt konseptet inn i andre bransjer (helse, industri, utdanning), og møtt god respons, og vi tror det er muligheter for skalering.

Vi har frem til nylig hatt to inhouse utviklere, som fortsatt er partnere i selskapet, men som ikke lenger jobber fullt i selskapet. Vi trenger derfor flere utviklere både til videreutvikling av software, og til vedlikehold.

Sentrale teknologier hittil: Backbone, Stylus, Node.js, Express, Neo4j, Redis, Docker.