UX Designer

Oppstart: 21.03.22
Varighet: TBD
Omfang: 60% som kan økes til 100% ved behov
Lokasjon: Oslo

Statens vegvesens behov for bistand i forbindelse med utvikling av ny løsning for nasjonal trafikkstyring, som skal brukes av Vegtrafikksentralene (VTS) i Norge.
Formålet med oppdraget er å sikre at Statens vegvesen har kapasitet nok i produktteamet til å spesifisere brukerhistorier.

Om prosjektet Nasjonal Trafikkstyring:
For å videreutvikle VTS-enhetenes evne til å utføre oppgaver for framtiden, er det etablert et prosjekt med fokus på samordning, slik at enhetene framstår som en nasjonal VTS-tjeneste med regional organisering.

Arbeidet skal resultere i:
• bedre samordning
• redusert sårbarhet
• økt kvalitet og effektivitet på VTS-tjenesten

Det skal etableres nasjonale spesifikasjoner, prosedyrer og felles brukerflate som støtter trafikkoperatørenes håndtering av hendelser med iverksetting av tiltak i hele verdikjeden.

Prosjektet har pågått i lengre tid, og har i dag på plass en løsning for hendelseshåndtering. Denne løsningen skal videreutvikles og etter hvert inkludere trafikkstyring.

Kort beskrivelse av bistanden og Kundens behov
Bistanden innebærer en UX med fokus på brukergrensesnitt og noe på innsiktsarbeid som vil danne grunnlaget for eller inngå i brukehistorier som skal utvikles av to SCRUM-team. Kunden søker kandidater med erfaring i UX-arbeid basert på en Windows-applikasjon som benytter flere skjermer som er en kontrollromsløsning

Arbeidsoppgaver:
– Utføre oppgaver knyttet til UX-arbeid og delta på brukermøter.

Krav:
– Utdannelse på høyskolenivå (bachelor) eller høyere innenfor IKT
– Dokumentert kompetanse og erfaring innen:
• Bruk av aktuelle verktøy for bruk i UX-arbeid
• Gjennomføre workshops
• Jobbe i tverrfaglige team

Ønsket kompetanse:
• Prototyping
• Behovskartlegging
• Brukertesting
• Innsikt og analyse
• Google design sprint

Kunden søker konsulent(er) som har
• ha god skriftlig- og muntlig fremstillingsevne
• ha gode samarbeidsevner og kommunikasjonsevner
• erfaring fra store/komplekse utviklingsprosjekter er en fordel