Teamlead – Ruter

Start: 01.06.2022
Enddate: 30.05.2023
Allocation: 100%
Location: Oslo
Language: Norwegian

Ruter ønsker å styrke sin kapasitet med en teamlead til grunnplattform salg & betaling.

Ressursen vil inngå i avdelingen Utvikling i Digitale Tjenester (DT) sin ressurspool og vil bli allokert til ulike prosjekter og aktiviteter etter behov så lenge oppdraget varer. I første omgang er teamleaden tiltenkt å jobbe i Grunnplattform salg & betaling.

Produktporteføljen i Ruter har stor bredde og spenner fra mobilapper som den nye ruterappen, RuterSalg til webapplikasjoner for bla. reiseplanlegging, B2B salg, kontaktskjemaer og hjemmelslager, baksystemer, samt produkter for ruteplanleggings- og saksbehandlingssystemer. Produktene og tjenestene eksponerer egenutviklede eller eksterne API-er samt konsumerer eksterne og interne datastrømmer. Vi har også et offentlig-offentlig samarbeid, hvor vi utvikler løsningene i samarbeid med andre kollektivselskaper i Norge

Teamleaden vil også kunne gå inn i andre oppdrag for Ruter eller for samarbeidspartene innen Offentlig- Offentlig samarbeid (OOS) som pr. mars 2022 omfatter kollektivselskapene Ruter, Kolumbus, Østfold kollektivtrafikk (ØKT), Agder kollektivtrafikk (AKT), Brakar, Troms Fylkestrafikk og Skyss.

Om domenet

Teamet Grunnplattform salg & betaling støtter per i dag blant annet den nye Ruterappen, BrakarSalg, Troms Billett, VisitOslo, og Bysykkel i Rogaland, men vil i løpet av året støtte flere av Ruters og kollektivkameratenes behov for salg av billetter og gjennomføring betalinger. Teamet består av produktleder, teamlead, løsningsarkitekt, tekniske tester og utviklere. Teamet jobber etter devops- prinsipper og har jobbet både med forvaltning, feilretting og utvikling av sine tjenester.

Teamet trenger nå en teknisk teamlead som har erfaring med å lede, motivere og utvikle teamet.

Om rollen og arbeidsoppgaver

Ruter jobber på ny teknologisk plattform på store deler av produktporteføljen. Plattformen utvikles hovedsakelig i Kotlin og baserer seg på Amazon webservices, med hendelses-/datadrevne tjenester basert på streaming-/microserviceteknologier som Kafka og Kafka Streams.

Stillingen får en sentral og utfordrende rolle i tett samarbeid med andre teamledere, domeneansvarlige og utviklere. Teamlederen vil i det daglige jobbe tett med produktleder, løsningsarkitekt og resten av teamet.

Eksempler på arbeidsoppgaver og ansvarsområder:
– Lede teamet som består av utviklere, testleder, systemforvalter og løsningsarkitekt, basert på smidig metodikk og DevOps-prinsipper
– Delta i tett dialog med forretning og IT for å skape en felles forståelse av krav og brukerhistorier
– Definere brukerhistorier sammen med team og produkteier
– Bistå teamet i valg av teknologi innenfor rammene av Ruters digitale plattform
– Bistå teamet i estimering og utredningsoppgaver
– Sikre en konstruktiv dialog om implementering av, og opplæring i, løsningen med relevante tredjeparter, eksempelvis Ruters operatører for buss og båt, forhandlere, o.l.
– Bygge opp domenekunnskap og god forretningsforståelse innen salg og billetteringsdomenet
– Kommunisere utfordringer og føre frem til avklaringer for løsninger sammen med resten av teamet

Ønskede kvalifikasjoner
– Høyere relevant utdannelse
– Interesse og erfaring innenfor rollen som teamlead
– Meget god forretningsforståelse og erfaring med kravspesifisering, gjerne flere metodikker
– God teknisk kompetanse og forståelse av kompleks arkitektur
– Erfaring med iterative leveranser i komplekse løsninger
– Erfaring i å jobbe med GDPR og personvern i design og utvikling, og kan beskrive og utvikle rutiner for logging, uthenting og sletting av personopplysninger
. Arbeidsspråk er norsk, og det er viktig at konsulenten har evne til å kommunisere uten vesentlige språklige barrierer. Skandinavisk (norsk/svensk/dansk) minimum nivå C1, Engelsk minimum nivå B2

Det er en fordel at konsulenten har erfaring med:
– Erfaring med bruk av JIRA, Confluence og Git
– Erfaring med å utforme løsningsdesign
– Erfaring som løsningsarkitekt og/eller utvikler