Senior Java Developer

Oppstart: 01.05.2022
Varighet: 8 måneder
Omfang: 100%
Sted: Skien og/eller Remote

Beskrivelse av oppdraget/bistanden
Pasientreiser HF søker en senior java-utvikler med lang erfaring innen design og utvikling av Java-baserte applikasjoner og tjenester. Kandidaten vil inngå i et «in-house» utviklerteam bestående av 3 utviklere og en arkitekt.
Arbeidsoppgavene vil hovedsakelig bestå i å:
– Evaluere teknisk design og implementere deler av nytt datavarehus.
– Utvikle integrasjonstjenester mot andre aktører i Helsesektoren.

Det er viktig at kandidaten både er selvstendig og resultatdrevet, men samtidig være en ressurs som er med på å gjøre teamet bedre.

Rollebeskrivelse
Ved behov for 2 eller flere roller: Kunde forbeholder seg retten til å vurdere tilbudte konsulenter enkeltvis og velge den/de konsulent(er) som samlet sett for kunde gir den mest fordelaktige løsningen. Leverandøren kan i sitt tilbud oppgi maks 2 CV-er per rolle.

Rolle 1
Konsulentens oppgaver:
Konsulenten skal bidra med å evaluere teknisk design og implementere deler av nytt datavarehus basert på Java og Apache Spark.
Det forventes at konsulenten har en sterk bakgrunn innen databasemodellering og utvikling av Java-baserte applikasjoner og tjenester med høyt volum av data. I tillegg vil erfaring med ETL, Apache Spark og SQL bli vektlagt.

Rolle 2
Konsulentens oppgaver
Konsulenten skal bidra til utvikling av integrasjonstjenester i Pasientreiser HFs nye integrasjonsplattform. Plattformen kjører i Docker Swarm og består av mikrotjenester basert på Java og Spring Boot som kommuniserer ved hjelp av meldinger og REST API-er.

Konsulentens mest sentrale oppgaven vil være å utvikle en ny integrasjonsløsning mot HELFO for innrapportering av egenandeler og frikortbeløp (behandlerkravsmeldinger). Andre oppgaver vil være å bistå med utvikling og forbedring av andre integrasjonstjenester i plattformen, samt noe opplæring av interne utviklere.

Det forventes at konsulenten har minimum 5 års erfaring som Java-utvikler og har god kjennskap til Docker, Spring, mikrotjenestearkitektur, SQL og REST API-er. Videre er det fordelaktig med erfaring innen en eller flere av følgende konsepter, produkter og standarder:
– ebXML rammeverk
– Automatisert testing
– Prometheus og Grafana
– Elasticsearch og Kibana
– RabbitMQ
– Atlassian-produkter (ink. Bamboo)
– SUTI
– OAuth 2.0 og OpenID Connect, evt. HelseID