Scrum Master-taitoinen ohjelmistokehittäjä (suomen kielen vaatimus, DL 18.5)

Julkishallinnon asiakkuudessa toteutetaan verkkoasioinnin kokonaisuudistus, joka sisältää verkkoasioinnin hakemusten, palvelujen sekä alustan kehitystyön sekä nykyasioinnin ylläpitotyöt. Työ aloitetaan keväällä 2020 ja toteutetaan scrum-menetelmällä. Haussa Scrum Master-taitoinen ohjelmistokehittäjä keneltä edellytetään seuraavia taitoja:

-kokemusta Srum masterin tehtävistä sekä ketterästä kehittämisestä
-kokemusta verkkopalveluiden kehittämisestä ja ylläpidosta
-kyvykkyyttä suunnitella ja koordinoida roadmappeja kehitysten ja ylläpidon tueksi
-vahvaa Java-sovelluskehitysosaamista

Eduksi katsotaan:
JSF, JSP
HTML
Javascript
Webservices
Keycloack

Työn sisältönä on toimia yhden verkkoasiointia kehittävän ja ylläpitävän tiimin Scrum masterina, koodaustehtävät sekä osallistuminen verkkoasioinnin kokonaisuudistusta tukevaan suunnitteluun.

Asiantuntijapalvelun alustavasti suunniteltu tarve on 25.5.2020 – 31.12.2020 välinen aika. Tarve voi jatkua ajankohdan jälkeen. Jatkotarpeesta ilmoitetaan viimeistään 30.11.2020

Työskentelypaikka on Helsinki, Pitäjänmäki. Onsite vaatimus.