Ruter team 4/4 Teknisk tester

For alle roller:

Høyere relevant utdannelse, ønskelig med
master (Høyskole / Universitet)

Evne til å jobbe etter smidige
utviklingsmetodikker (Scrum, Kanban, Lean)

Evne til å jobbe i autonomt team med CI/CD
pipeline etter DevOps-prinsipper

Erfaring med bruk av JIRA, Confluence og Git

Arbeidsspråk er norsk, og det er viktig at
konsulenten har evne til å kommunisere uten
vesentlige språklige barrierer.

– Erfaring med kontinuerlig testing og Ende-til-ende testing, fortrinnsvis med komplekse systemer
– Erfaring med test av mikrotjenestearkitektur
– Erfaring med test av datastrømmer
– Erfaring med test av meldingsbaserte og asynkrone tjenester (Kafka)
– Meget god erfaring med testing av backend systemer(java)
– Meget god erfaring med systemintegrasjonstesting og APIer
– God kjennskap til testmetodikk og testverktøy (Ruters testverktøy er Jira/Zephyr)
– Erfaring med Forskjellige automatiserte testverktøy for eksempel Kafka-streams-test-Utils
– ISTQB-sertifisert