Ruter Team 3/4 Produkteier

For alle roller:

Høyere relevant utdannelse, ønskelig med
master (Høyskole / Universitet)

Evne til å jobbe etter smidige
utviklingsmetodikker (Scrum, Kanban, Lean)

Evne til å jobbe i autonomt team med CI/CD
pipeline etter DevOps-prinsipper

Erfaring med bruk av JIRA, Confluence og Git

Arbeidsspråk er norsk, og det er viktig at
konsulenten har evne til å kommunisere uten
vesentlige språklige barrierer.

Produkteier

– Erfaring fra tidligere roller som produkteier av tekniske team
– Erfaring med å jobbe med komplekse problemstillinger på tvers av faglige miljøer
– Relevant erfaring fra utviklingsmiljø, med utvikling av virksomhetskritiske systemer og tekniske leveranser med høye krav til ytelse og oppetid
– Operativ teamledelse
– Evne til å raskt sette seg inn i problemstillinger og bistå kunne jobbe med operativ oppfølging av stakeholders og interessenter
– God kjennskap til AWS og kafka (eller tilsvarende)