Organizational manager

Oppstart: ASAP (senest 19.04.22)
Varighet: 31.12.2022 (+ opsjon)
Omfang: 100%
Lokasjon: Oslo

Kunden baserer sin metodikk for endringsledelse på modellen Prosci Change Management.
Innleid konsulent vil være organisatorisk tilknyttet programmet gjennom initiativet Felles drifts- og forvaltningsmodell (FDM) og rapportere til leder av initiativet.

Arbeidsoppgaver:
– Faglig ansvarlig og skal lede utarbeidelse av strategi for endringsledelse i programmet STIM
– Identifisere tiltak som implementerer strategien, forankre disse og rapportere på gjennomføring.
– Kartlegging av behov for endringsledelse i enkelte prosjekter og på tvers av prosjektene.
– Utforme/tilpasse metoder, prøve dem ut i prosjekt
– Foreslå, etablere og utvikle samarbeidsrelasjoner både strategisk og operativt for samarbeid på tvers av prosjekter, program, med god involvering av fagenheter og andre interessenter.
– Sammen med endringsteamet identifisere behov for kompetansehevning og bistå prosjekter med å bygge relevant kompetanse til gjennomføring av endringsprosesser

Alle oppgaver løses i tett samarbeid med leder for FDM og overordnet programleder. Fagområdet er under utvikling og arbeidsoppgaver vil kunne endres underveis.

Må-ha-krav til erfaring/kompetanse:
– Høyere utdanning innen et av områdene IKT, endringsledelse, organisasjonsutvikling eller prosjektledelse
– Sertifisering Prosci Change Management
– Sertifisering Prince 2

Bør-ha-krav til erfaring/kompetanse:
– Erfaring fra å lede endringsprosesser i større organisasjoner
– Erfaring med kultur- og organisasjonsutvikling fra offentlig sektor er en stor fordel
– Erfaring fra bygging av tverrfaglige team og gjerne kompetanse i grenseland mot tjenestedesign, arbeid med kundereiser og innovasjonsprosesser er en fordel

Sertifisering og erfaring innen anvendelse av ett eller flere av følgende områder:
– SCRUM, SAFe, LEAN, Kanban, ITIL4, IT4IT
– Sertifisering Prince 2 Agile

Kompetansekravene dokumenteres gjennom prosjekter og oppdrag som konsulenten har gjennomført.

Personlige egenskaper:
– Evne til raskt å forstå organisasjonen og deres behov, samt å bygge sterke relasjoner til ledere og nøkkelpersoner på alle nivåer
– Evne til å skape begeistring og motivasjon for endringene
– Utadvendt, analytisk og strukturert
– Nysgjerrig, har fokus på læring, og kontinuerlig forbedring
– Gode kommunikasjonsferdigheter, muntlig, skriftlig og visuelt (norsk).