Lead kehittäjä Traficomin kilpailutukseen (Sähköiset palvelut)

Traficom etsii konsultteja kehittämään sähköistä asiointia mm. uudistamaan arkkitehtuuria mikropalveluiksi ja kehittämään käyttäjän Oma asiointi -palvelua teknologiauudistuksella. Mahdollisuus useamman vuoden projektiin. Tässä haussa täytetään erikseen pisteytystaulukko ja CV-pohja. Täytämme pistetaulukot 12.6. mennessä yhdessä kandidaattien kanssa.

Traficom
Liikenteen ja viestinnän lupa-, rekisteri- ja valvontaviranomainen. Traficom edistää liikennejärjestelmän toimivuutta ja turvallisuutta sekä vauhdittaa digiyhteiskunnan kehittymistä. Se tukee kestävää kehitystä ja huolehtii, että Suomessa on käytettävissä laadukkaat, turvalliset ja kohtuuhintaiset viestintäyhteydet ja -palvelut.

Traficom – Sähköisten palveluiden kehittämisen asiantuntijat
-Sovelluskehityskokemus (7v)
-Ketterät menetelmät (1v)
-Java, 55 htkk
-Spring, hatch (3v)
-JPA/JDBC (3v)
-SPA-käyttöliittymät (2v) / HTML5 ja JS (3v) / JSR-286 Portlet 2.0 (3v) / Liferay (3v)
-Relaatiotietokannat osana Java sovelluksia (3v)
-Mikropalveluarkkitehtuuri (3v)
-Yksikkötestaus (7v)

Pisteyttävät:
-React, (1v)
-Spring, (4v)
-CI/CD perustaminen, (4v)
-Java, (8v)
-Sähköisistä asiointipalveluista (2v)
-Saavutettavuuskoulutuksesta merkintä CVssä
-Mikropalveluarkkitehtuuri suunnittelu ja toteutus, (3v)

Projektin sisältö:

Arkkitehtuuri
Traficom uudistaa arkkitehtuuriaan kokonaisuudistuksena mikropalveluiksi
– Mobile first -ajatuksella ja tarkoituksena on myös yhtenäistää käyttäjäkokemusta eri kanavista.
– Palvelut toteutetaan avoimen lähdekoodin teknologioilla
– Pyritään toteuttamaan uudelleen käytettäviä kirjastoja projektin sisällä, joiden tarkoitus on tehostaa uusien toiminnallisuuksien toteuttamista.

OmaTrafi
Oma asiointi –palvelun teknologiauudistus.

Nykytila:
– Sovelluspalvelimena on käytössä Apache Tomcat ,sovelluspalvelimen edessä on Apachen HTTP –palvelin
– Backend on toteutettu Java 7 –ohjelmointikielellä: mm. seuraavin avoimen lähdekoodin kirjastoin: Spring Framework, Liferay Portlet MVC, JAXB,
– Frontend on toteutettu hyödyntäen muutamia javascript-kehyksiä ja css-kehyksiä, Ractive.j, jQuery mobile, jQuery, Flexbox (CSS-kehys), HTML5 ja Javascript, Single Page Application (SPA) –malli
– Yhteydet taustajärjestelmiin Traficomin DataPowerin kautta (Ulkoinen Integraatio Palvelu)
– REST-rajapinnat selaimen ja palvelimen välillä, responsiiviset käyttöliittymät

Tavoitetila:
– Front-end toteutus: SPA, React, Typescript + lukuisia avoimen lähdekoodin JavaScript-kirjastoja
– Back-end toteutus: Java, Spring Boot, REST API-rajapinnat, docker-kontitus + lukuisia avoimen lähdekoodin Java kirjastoja
– Infrastruktuuri palvelimet & tietokannat: Sovelluspalvelimet: Red Hat 8, PostgreSQL, Redis
– Service Discovery & Secret management: : Hashicorp Consul & Hashicorp Vault

Kehittämisen käytäntöjä:
-Versionhallinta on GIT
-Kaikki muutokset koodipohjaan tehdään pull-requestien kautta
-Koodi käännetään Jenkins-palvelimella, jossa muuttuneelle koodille ajetaan aina yksikkö-
ja integraatiotestit
-Valmiit sovelluspaketit käännetään Jenkins-palvelimella, josta ne siirretään Nexus-
pakettienhallintajärjestelmään
-Testilähtöinen kehitys (TDD)
-UX vahvasti mukana palveluiden kehittämisessä
-Automaattiset säännölliset hyväksymistestit (Robot)
-Automaattiset asennukset Ansiblella (INTE, hyte ja tuotanto)
-Liiketoiminta pääsee testaamaan palveluita varhaisessa vaiheessa INTE -ympäristössä ja
tekee hyväksynnät Hytessä ennen tuotantoonsiirtoa
-Tuotannointi n. 2 vkon välein
-Kehittäminen Traficomin prosessimallin mukaisesti
-Sähköiset työkalut kaikkien saatavilla: Flowdock, JIRA, Confluence yms. Yms.