Fullstack Developer

Oppstart: 01.11.2020
Varighet: 31.10.2021, med opsjon på 12 mnd
Omfang: 100%
Arbeidssted: Oslo
Frist: 16.10 kl 14:00

**NB! Konsulenten må forpliktes til tilbudet tom 27.10.2020**

For denne bestillingen er etterspurt kompetanse og kapasitet tiltenkt brukt i Team Helse arbeidsgiver i Produktområde Helse. Bestillingen har et omfang på 1 fulltidsressurs. Tilbudte ressurs skal inngå i eksisterende team, som gjennomfører nyutvikling og/eller videreutvikling og vedlikehold av anmodningsvedtak samt arbeidsgiverrettede tjenester innen helseområdet, herunder refusjonsportal, søknadsdialog og verktøy for behandling av søknad for kronisk syke og varsel om inntektsmelding.

Generelle krav til alle roller:
Smidig gjennomføring. Alle teamdeltakere må ha erfaring fra å jobbe i smidige team
Domenekunnskap. Erfaring innenfor ett eller flere av områdene som både understøtter manuelle og automatiserte prosesser for:
Vedtaksbehandling
Saksbehandling
Regelverksutvikling
Integrasjon og sikkerhet
Brukerdialog

Krav til kompetanse:
Java
Kubernetes
Database
REST
Kafka
SQL

Ønsket kompetanse:
Monitorering, f.eks. Grafana, Prometheus, Sentry
Kotlin
Postgres
Ktor
React
Typescript
God til å dele kompetanse med andre
Villig til å jobbe med parprogrammering
Evne til å kommunisere tekniske valg på en enkel måte
Jobbe tverrfaglig med fag, design og utvikling
Evne til å omstille seg etter områdets prioriteringer og behov

Ønsket kompetansekategori: Nivå 3, Seniorkonsulent (Min 5 års erfaring)