Fullstack Developer (Finnish requirement)

Haussa fullstack kehittäjä peli alalle. Projekti koskee asiakastietojärjestelmäkokonaisuuden ja rahanpesun ehkäisyyn käytettävän järjestelmäkokonaisuuden ylläpitoa ja kehittämistä.

Asiakasjärjestelmäkokonaisuus hallinnoi n. kahden miljoonan kanta-asiakkaan tietoja. Järjestelmäkokonaisuuden toimintavarmuus on erittäin kriittinen, sillä sen palveluja käyttää asiakkaan tunnistetun pelaamisen toteuttavat pelimaailman järjestelmät. Järjestelmäkokonaisuus koostuu varsinaisesta asiakastietojärjestelmästä sekä erilaisista mikropalveluarkkitehtuurin mukaisista lisäpalveluista. Ohjelmoinnissa käytössä JVM- ja Node.js-pohjaisia teknologioita. Ajoympäristöissä käytössä Dockeria ja eri AWS-palveluita.

Ehdottomat vaatimukset
• sovelluspalvelujen kehityksestä ja ylläpidosta pilvipalvelussa
• infraratkaisuista pilvipalveluissa (AWS, GCP)
• järjestelmäintegraatioista
• hajautettujen järjestelmien toteuttamisesta
• SQL- ja NoSQL-tietokannoista
• Continuous integration and delivery –tekniikoista
• ohjelmoinnista JVM- ja JavaScript-pohjaisilla teknologioilla
• teknologioista Java, Scala, Kotlin, JavaScript, TypeScript, React.js, Node.js, Terraform

Valinnassa eduksi katsotaan seuraavat:
• kehittäjäkokemus pelialalta
• kyky työskennellä osana ketterää devops-tiimiä
• kyky suunnitella, perustella ja toteuttaa kestävää ohjelmistoarkkitehtuuria
• halua ja osaamista tuottaa korkealaatuista sovelluskoodia
• kokemusta liiketoimintakriittisten palveluiden kehitys- ja ylläpitotöistä
• ohjelmointiparadigmojen monipuolinen tuntemus

Aloitus: täysipäiväisesti viimeistään elokuussa
Kesto: 31.12.2020 + mahdollinen jatko