Frontend utvikler

Vi ser etter tre erfarne frontendutviklere med god teknologi og forretningsforståelse. Personene skal bidra i utvikling av ny Omniweb løsning for Mobil og Web i team Lotteri. Erfaring fra utvikling av responsive løsninger for mobil/web vha React m.m er derfor sentralt samt automatisert testing og bygging. I tillegg positivt med PWA og mobil Native kompetanse.

Konsulentene skal primært jobbe frontend, men noe integrasjon/backend kunnskaper er også å foretrekke da man sitter i tverrfaglige team som løser alle oppgaver på mobil/web.

Eksempler på rammeverk og verktøy som benyttes: React/redux, Javascript, CSS, HTML , Java, XML/XSD, JSON, openshift/docker, Cypress, Mocca/Chai m.fl.

I tillegg er det ønskelig med erfaring fra å jobbe i smidige team.

– God kjennskap til frontend utvikling (React/redux, Javascript, CSS, HTML m.m) og automatisert testing og utvikling.

– Kjennskap til API-utvikling i Java

– Erfaring fra smidig utvikling

Kunnskap om ny teknologi og teknologiske løsninger på mobil

Må kunne arbeide som en del av et smidig team

God formidlingsevne muntlig og skriftlig

Åpen, ærlig, løsningsorientert

Flytende norsk og engelsk