Frontend Developer

Frontend-utvikler

Redegjørelse for behovet for konsulentbistand:

UD har etablert et brukergrensesnitt der brukerne kan finne informasjon fra ulike tekstlige kilder i ett enhetlig grensesnitt. Brukerne kan bl.a. søke og filtrere informasjonen. Applikasjonen er laget vha. Typescript og React. Material UI er brukt som front end-rammeverk. De underliggende kildene er pr. i dag i SharePoint 2016 on-prem. Frontend-applikasjonen hostes også i SharePoint. Koden skal vedlikeholdes og deployeres vha. Azure DevOps.

Vi ser etter en senior utvikler som kan hjelpe oss å oppdatere og videreutvikle denne løsningen. I første omgang innebærer dette forbedring av brukergrensesnittet og funksjonalitet, samt å legge til nye kilder fra SharePoint 2016. Det kan etter hvert bli aktuelt å inkludere kilder fra SharePoint online og kilder utenfor SharePoint.

Aktuelle oppgaver inkluderer:

– Utvide og forbedre funksjonaliteten i brukergrensesnittet, bl.a. med abonnementsfunksjonalitet, flere informasjonskilder med mere.

– Holde løsningen teknisk og sikkerhetsmessig oppdatert

– Sikre at funksjonalitet opprettholdes ved endringer

– Oppdatere tilhørende dokumentasjon

– Eventuelt koordinere teknisk arbeid på løsningen

– Eventuell migrering av løsningen til SharePoint Framework (SPFx) og/eller SharePoint online

– Eventuelt bistå i vurdering av arkitektur for eksponering på mobile enheter

Konsulenten vil ha store muligheter til å innvirke på det endelige resultatet.

Beskrivelse av krav til kompetanse, erfaring og personlige egenskaper:

– Må være en senior utvikler på React/Typescript.

– Må ha kompetanse og erfaring med bruk av webpack, mobx, pnpjs, serviceworker, Material UI og Highcharts

– Må ha erfaring med build og deploy via Azure DevOps

– Bør ha erfaring med SharePoint (on-prem/online)

– Fordel med erfaring med smidig utviklingsmetodikk og prosjektmetodikk, f.eks. Kanban, Scrum, Prince2

– Fordel med erfaring med hybride SharePoint-miljøer

– Gode evner til dialog og samarbeid med både teknisk og ikke-teknisk personell

– Beherske norsk og engelsk skriftlig og muntlig

– God skriftlig fremstillingsevne

4. Bistanden/oppdragets varighet, herunder forventet starttidspunkt

Oppstart snarest mulig, med varighet 4 måneder. Oppdraget antas å utgjøre en 100% stilling. Lavere prosentsats kan aksepteres om nødvendig. Departementet ønsker en opsjon på forlengelse.

5. Omfang og/eller kostnadsramme (inkludert eventuell opsjon)

100% stilling i 4 måneder. Opsjon på forlengelse inntil 12 måneder

6. Spesielle vilkår/forutsetninger

Personer som skal ha adgang til UDs beskyttede område uten følge, må være sikkerhetsklarert i henhold til Lov om forebyggende sikkerhetstjeneste (sikkerhetsloven). Til dette oppdraget må den tilbudte konsulenten være sikkerhetsklarert minimum på nivå KONFIDENSIELT. Hvis tilbudt(e) konsulenter ikke har gyldig sikkerhetsklarering må klarering gjennomføres før konsulent kan starte sitt oppdrag i UD.

Oppdraget utføres i samarbeid med UD-ansatte. Oppdraget utføres i UDs lokaler og i tråd med UDs regler for bruk av hjemmekontor.