Drift, utrulling og vedlikehold

Published: 12.10.2021
Apply before: 21.10.2021 14:00

Lokasjon: Oslo
Omfang: 100%
Språk: Norsk

NRK Mediehåndtering og publisering har et team som drifter NRK sitt “Media Asset Management” (MAM). Vi trenger en erfaren systemingeniør i et 100% engasjement frem til 30.06.2022. Teamet har en del oppgaver som venter i «backlog» og trenger hjelp til å ta unna disse i et raskere tempo enn hva som har vært mulig frem til nå.

Vi legger spesiell vekt på erfaring og personlig egnethet. Det er viktig for oss at kandidaten kan sette seg raskt inn i NRK sin arkitektur slik at de kan se sammenhengen mellom teamets strategiske mål og NRKs overordnede behov. Oppdraget vil derfor starte med en kort opplæring hos Plattformteamet i NRK. Her blir det gitt en introduksjon til systemer og policyer. Plattformteamet vil også kunne kontaktes for hjelp og være sparringspartner underveis i oppdraget.

Ansvar og oppgaver:
– Automatisere utrulling og installasjon av nye Red Hat servere med Puppet
– Etablere driftsrutiner rundt alle Red Hat servere relatert til tjenesten
– Fase ut Jenkins server til fordel for Github actions.
– Oppgaver relatert til Kubernetes kontainer-teknologi.
– Tjenestens base er Oracle, denne driftes av leverandør, men det vil være en fordel med litt kompetanse på Oracle DB-drift og infrastruktur.
– Være med i møter med leverandør underveis i planlegging av ulike vedlikeholds-arbeider.
– Skrive dokumentasjon i Confluence på alle endringer.
-Tett samarbeid med teamet for å sikre kompetanseoverføring underveis i alle endringer og oppgraderinger som skal utføres.

Må-krav:
– God erfaring Linux/Redhat oppgradering og automatisering/Puppet.
– God erfaring med Lastbalansering
– Ha kjennskap til monitoreringsteknologi som icinga og grafana
– God erfaring med GitHub actions, Jenkins og Kubernetes.

Evalueringskrav:
– Kjennskap til Oracle er en fordel.
– Erfaring med VMWare er en fordel.
– Vi forutsetter gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og genuin interesse for teknologi. Det er også viktig at vedkommende har en egen driv og stor gjennomføringsevne.
– Arbeidsspråk er norsk