C++ developer

Arbeidsoppgaver

Kunden har valgt å benytte AppsAnywhere fra Software2 til å forvalte og tilgjengeliggjøre applikasjoner og fagsystem for brukerne, hvor den underliggende teknologien blant annet er CloudPaging. CloudPaging er en virtualiseringsteknologi som konkurrerer med App-V og SoftGrid. Det er behov for noen som kan assistere i pakkeprosessen – opplæring i hvordan man pakker i CloudPaging, og oppbygning av AppsAnywhere vil bli gitt.

Det er behov for noen som har erfaring med å installere og konfigurere en total distribusjonsløsning for programvare, samt pakke programvare.

Se totaliteten i løsningene. Kunne gi råd og anbefalinger rundt teknisk driftsarkitektur og mulighetene som ligger i valgte løsning.
Kunne feilsøke ulike typer problemer for hele distribusjonsløsningen, funksjonelt, teknisk og brukermessig (brukeropplevelse).

Krav til erfaring/kvalifikasjoner/kompetansematrise

Kompetansekrav

1. Meget god kjennskap til Windows Registry. Vite hvor i registeret servicer ligger. Hvor man finner forskjellige oppstartselementer. Hvor man finner Policyer. Forskjellen mellom bruker og maskin. Wow6432-pitfalls. Hvordan få til en standard filtyperegistrering.

2. MSI erfaring. Vite hva en Transform fil er. Erfaring med Orca

3. Erfaring fra ompakking av programvare Vite mulige løsninger for å finne switcher Erfaring med å pakke opp exe filer

4. Programmering/skripting-erfaring ønsket. Powershell. Visual C++ / .Net

5. Strukturert, uredd og sulten på kunnskap