C / C++ for real time embedded programming

Det er lite informasjon å hente i første omgang hos denne kunden.
Det de trenger er en C / C++ for real time embedded programming.
MATLAB, Git, Boost

Fordel med erfaring/ kjennskap til noe av dette:
Python, Perl, Shell scripting
Yocto, OpenEmbedded, Linux, U-boot
FPGA
Gtest, Catch, Jenkins