Backendutvikler hos Ruter (Frist 25.05)

Backend utvikleren vil inngå i RuterSalg teamet som består av teamleder, løsningsarkitekt,
testleder/leveransestøtte og utviklere. RuterSalg teamet har ansvar for utvikling og forvaltning av både
RuterSalg og billettkontroll-løsningen RuterKontroll, og har et bredt samarbeid med andre personer og
team internt i Ruter, i tillegg til eksterne samarbeidsparter.
Utvikleren vil ha fokus på utvikling av RuterSalg backend-tjenester for planlagte nye leveranser i RuterSalg
og RuterKontroll, blant annet migrering fra eksisterende til ny plattform. Utviklerens oppgaver, samt
fordeling og organiseringen av disse, vil kunne variere over tid for sikre nødvendig fremdrift, stabilitet og
fleksibilitet i RuterSalg-teamet.

Aktuelle arbeidsoppgaver vil være:
– Utvikling av mikrotjenester i Java/Kotlin (inkl. testkoding, instrumentering, kvalitetssikring,
produksjonssetting og driftsoppfølging)
– Forvalte og drifte tjenester og plattformen
– Sette seg inn i nye teknologier og bidra til å bygge opp kompetanse i disse på teamet
– Bidra til å bygge en DevOps-kultur ved å tenke tverrfaglig
Se ellers ønskede kvalifikasjoner under

• Høyere utdannelse innen IT (Høyskole / Universitet)
• God kjennskap til Linux og drift av løsninger på Linux-plattformen
• Kjennskap til Kubernetes eller lignende teknologier
• Identity Management / Authentication løsninger i hht. OAUTH (f.eks. Okta)
• Erfaring med utvikling av Microservices i Java og Kotlin
• AWS Public cloud
• God kjennskap til og konkret erfaring med open source-teknologier, spesielt: Kafka, Kafka Streams og Kafka Connect
• Erfaring med metrics og alerts i monitoreringsverktøy
• Utviklingsverktøy og –prosesser med kontinuerlig integrasjon/utrulling, automatisert testing (f.eks. GitLab)
• Erfaring med både utvikling og design av komplekse applikasjonsintegrasjoner og API’er
• Evne til å sette seg inn i behov basert på brukerhistorier og andre spesifikasjoner
• Erfaring i å jobbe med GDPR og personvern i design og utvikling, og kan beskrive og utvikle rutiner for logging, uthenting og sletting av
personopplysninger
• Skandinavisk (norsk/svensk/dansk) minimum nivå C1[1], Engelsk minimum nivå B2

Fordel at konsulenten har erfaring med:
• Erfaring med bruk av JIRA, Confluence og Git
• Erfaring med Spring Boot
• AppDynamics
• Coroutines
• GraphQL
• MQTT
• Gradle