Backend Utvikler (longterm contract in Oslo)

Ruter is looking for experienced backend developers to sit on site in Oslo for a longterm contract. This position requires C1-level fluency in Norwegian, Swedish or Danish and requires that the candidate live and work in Oslo for the duration of the contract. Application deadline is March 14.

Sentrale forutsetninger for å lykkes i rollene som backend-utviklere er som følger:
• Høyere relevant utdannelse
• Evne til å samarbeide og kommunisere godt innad i et autonomt team hvor prinsipper som
DevOps, pull-requester, par-programmering og andre smidig teknikker.
• Erfaring med streaming /event-dreven arkitektur
• Erfaring med asynkron kommunikasjon med Kafka og Kafka streams
• Erfaring med Microservices
• Erfaring med utvikling i Kotlin og Java
• Erfaring med Cloud (Amazon Web Services, Docker, Kubernetes)
• Relevant erfaring fra utviklingsverktøy og –prosesser med continuous intergration and continuous
deploy (Gitlab)
• Testdreven utvikling og testautomasjon samt test av integrasjoner og APIer
• Erfaring med både utvikling og design av komplekse applikasjonsintegrasjoner og API’er
• Erfaring i å jobbe med GDPR og personvern i design og utvikling, og kan beskrive og utvikle
rutiner for logging, uthenting og sletting av personopplysninger
• Arbeidsspråk er norsk, og det er viktig at konsulenten har evne til å kommunisere uten vesentlige
språklige barrierer. Skandinavisk (norsk/svensk/dansk) minimum nivå C11, Engelsk minimum nivå B2

Det er en fordel at konsulenten har erfaring med:
• Erfaring med bruk av JIRA, Confluence og Git