2/4

For alle roller:

Høyere relevant utdannelse, ønskelig med
master (Høyskole / Universitet)

Evne til å jobbe etter smidige
utviklingsmetodikker (Scrum, Kanban, Lean)

Evne til å jobbe i autonomt team med CI/CD
pipeline etter DevOps-prinsipper

Erfaring med bruk av JIRA, Confluence og Git

Arbeidsspråk er norsk, og det er viktig at
konsulenten har evne til å kommunisere uten
vesentlige språklige barrierer.

Fullstack utvikler

– Erfaring med Kotlin, Java og Spring Boot
– Erfaring med Linux og drift av løsninger på Linux-plattformen
– Erfaring med tviklingsverktøy og –prosesser med continuous integration og continuous deploy (Gitlab)
– Erfaring med testdreven utvikling og testautomasjon samt test av integrasjoner og APIer
– Erfaring med både utvikling og design av komplekse applikasjonsintegrasjoner og API’er (REST og MQTT)
– Erfaring med bruk av microservices
– Erfaring med event sourcing / Hendelsesbasert arkitektur
– Erfaring med asynkron kommunikasjon med Kafka og Kafka- streams, Consumer og Producer
– Erfaring med cloud (Amazon Web Services,Docker, Kubernetes)  
– Erfaring med verktøy for sentralisert logging som ElasticCloud
– Erfaring med monitorerings- og varslingsverktøy som Grafana, Prometheus og Prometheus Alert Manager eller lignende
– Revelant erfaring med utvikling av virksomhetskritiske systemer og tekniske leveranser med høye krav til ytelse og oppetid