Projektipäällikkö tietojärjestelmä-
migraatio-projektiin
Jyväskylä, Oulu (julkishallinnon kilpailutus) / DL 11.5.

Haluaisitko olla turvaamassa yhteiskunnan kriittistä johtamista ja tietoyhteiskunnan palveluja kaikissa olosuhteissa? Erillisverkkojen projektissa tämä on mahdollista, sillä se tarjoaa viranomaisille ja huoltovarmuuskriittisille toimijoille turvalliset ja toimintavarmat ICT-palvelut.

Yhteiskuntaa turvaamassa

Erillisverkot rakentaa yhdessä turvallisuustoimijoiden kanssa turvallisempaa yhteiskuntaa ja turvallisempaa Suomea. Erillisverkot siis erottautuu keskittymällä asiakaskuntaan, jolle pelkkä tavanomainen laatu ei riitä. Heidän palveluihinsa luottavat puolustusvoimat, poliisi, pelastustoimi, sosiaali- ja terveyssektori, hätäkeskuslaitos, rajavartiolaitos, valtion ja kuntien toimijat sekä huoltovarmuuskriittiset yritykset. Valtion kokonaan omistamassa yhtiössä yhdistyvät virasto- ja yritysmaailman edut. Osakeyhtiömuodon ansiosta toiminta on ketterää ja projektien rahoitus joustavaa.

Nyt käsillä oleva projekti koostuu yrityksen operatiivisten tietojärjestelmien siirrosta vanhasta järjestelmäalustasta uuteen sekä uusien järjestelmien asennuksesta. Projektipäällikön tehtävänä on vastata projektin läpiviennistä, sisältäen suunnitelman tekemisen sekä toteuttamisen hallinnan raportoiden etenemisestä projektin ohjausryhmälle. Työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä yrityksen järjestelmävastaavien sekä palveluntarjoajan asiantuntijoiden kanssa.

Sopimuskausi on kahdeksantoista (18) kuukautta, arvioitu kokonaistyömäärä on 180 henkilötyöpäivää (á 7,5h) sopimuskauden aikana. Toimeksiannon tarkemmasta aloituksesta sovitaan kilpailutuksen ratkettua. Työ tehdään Suomen Turvallisuusverkko Oy:n toimipisteellä Oulussa tai Jyväskylässä. Kuitenkin kerran kuukaudessa keskimäärin kaksi (2) lähipäivää työtä tehdään Oulussa, painottuen projektin alkuvaiheeseen.

 

Vaatimukset kilpailutukseen osallistumiseksi on kuvattu seuraavana. Vähimmäisvaatimuksen ylittävältä kokemusosalta saa joissakin vaatimuskohdassa lisäpisteitä.

  • Vähintään 5 vuoden työkokemus tietojärjestelmien implementointiprojektien johtamisesta.
  • Kokemus teleliiketoiminta-alueen prosesseista, arkkitehtuureista ja järjestelmistä. Minimivaatimus 3 vuotta.
  • Kokemus tuotannon tietojärjestelmien (esim. valvonta-, hallinta-, inventori- ja toiminnanohjaustietojärjestelmistä) implementoinnista sisältäen määrittelyn ja käyttöönoton. Kyseessä on kokemus suunnittelija- / asiantuntijatehtävästä. Minimivaatimus 3 vuotta.
  • Kokemus turvallisuuskriittisten tietojenkäsittely-ympäristöjen projektinhallinnasta. Minimivaatimus 1 vuosi.
  • Sujuva suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito.

Vaatimukset ovat kovat, mutta mikäli CV:stäsi löytyy kaikki tämä, ota meihin yhteyttä ja rakennetaan yhdessä turvallisempaa ja parempaa Suomea!

Deadline kiinnostuksen ilmaisemiselle on 11.5.2021. Ota yhteys Mirkkuun +358 40 722 0400 / mirjam@talented.fi / Slack: Mirkku_Talented

Ota yhteyttä!

Mirjam Sundkvist
Talent agentti, itsenäiset konsultit